Austrijos Lietuvių Bendruomenė Litauische Gemeinschaft in Österreich

Austrijos lietuvių Joninės

Šių metų Austrijos lietuvių bendruomenės Joninės, Joanos Gimbutytės iniciatyva, vyks birželio 22 d. gražioje sodyboje Štirijoj.
(Dorfstraße 6, 8302 Nestelbach bei Graz).

Bus galimybė likti nakvoti savo palapinėse
(vietų skaičius ribotas, tad prašysime susisiekti iš anksto), arba šalia esančiuose Gasthausuo’se.

Keletas pasiūlymų:
Hügellandhof
Gasthof Zur Post
Hotel Liebmann

Programa pasidalinsime artimiausiu metu.

Jogos popietė su Karile Bajarune

🌿 Gegužės 5 d., 15:00 val., kviečiame visus į jaukią jogos popietę su Karile Bajarune.

Fizinis pasirengimas nėra būtinas. Judėsime švelniai ir su meile savo kūnui. Laukiami visi!
Po užsiėmimo taip pat kviesime neskubėti namo ir kartu pasimėgauti žolelių arbata su sausainiais.

📍Su savimi turėkite sportinį kilimėlį arba storesnį rankšluostį/pledą bei vilkėkite patogius ir kūno judesių nevaržančius rūbus.

Užsiėmimas vyks po atviru dangumi, Prater parke. Esant nepalankiomis oro sąlygomis, susitikimą perkelsime.

Susitikimo vieta:
Prater parkas, galutinė Straßenbahn 1 stotelė (Prater, Hauptallee.)
Susitikimo laikas: 15:00 val.

Nesumokėjusius bendruomės nario mokesčio, prašytume prisidėti 5 eurais.
Kaip tapti nariu: https://www.lietuviai.at/naryste-bendruomeneje

Atvelykio piknikas

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie surado laiko ir susirinko į “Atvelykio pikniką”!

Džiaugiamės ir dalinamės akimirkoms iš renginio.

Iki kitų susitikimų!🪻

Linkėjimai,
ALB valdyba

P.S. Jei yra žmonių kurie nenori, kad jų ar jų vaikų nuotraukos būtų viešinamos, prašome susisiekti su mumis.

Daugiau nuotraukų čia.

Atvelykio piknikas

Mielieji,
sveikiname Jus su Šv. Velykomis ir jau šį sekmadienį (balandžio 7 d.) laukiame visų Wasserwiese (Prater), Atvelykio piknike!

Programa:
~ 13:00 Renkamės ir įsikuriame.
~ 13:30 Margučių dirbtuvėlės su Julija Musteikyte.
~ 14:30 “Atvelykio olimpinės” žaidynės.
~ 15:30 Lietuviški šokiai ir dainos su Egle Maier ir choro “Gaida” merginomis.

Vaišės suneštinės.
Nepamirškite pledų ir geros nuotaikos!

Iki pasimatymo,
ALB valdyba

Skelbiame kandidatus į Austrijos lietuvių bendruomenės valdybą:

Viktoras Orestas Vagusevičius

©Jonas Šopa

Visų pirmą noriu išreikšti didelį susidomėjimą būti ALB dalimi. Mano požiūriu, aktyvi veikla bendruomenėse, jos kultivavimas yra labai svarbus stiprinant žmonių savimonę, patriotizmą ir empatiją. Noras būti bendruomenės dalimi ir aktyvus dalyvavimas jos veiklose dažniausiai išprovokuoja daug teigiamo magnetizmo, kuris atsispindi mūsų nuotaikoje, motyvacijoje ir požiūryje į gyvenimą. Taip pat bendruomenės yra gera vieta susipažinti su skirtingų veiklų žmonėmis, praplėčiant savo akiratį. Tokios bendruomenės kaip ALB yra nuostabi vieta dalintis bendrais džiaugsmais, skausmais ir tiesiog gyvenimu su bendrataučiais. Tad pagrindinė mano motavaciją tapti ALB dalimi yra skatinti žmones dalyvauti bendruomenės veikloje įdarbinant savo turimas kompetencijas, aktyvinti sritis, kuriose turiu žinių ir patirties.

Tikslai ir siekiai.
Kadangi esu atliekamųjų menų specialistas, savo veiklą ALB matyčiau šioje sferoje. Vienas pagrindinių tikslų būtų aktualizuoti Austrijoje studijuojančius menininkus organizuojant jų parodas, koncertus, spektaklius ir kt. veiklas. Taip pat norėčiau platinti Lietuvos ir Austrijos kūrėjų bendradarbiavimo tiltus, kuruoti bendrus projektus. Pristatyti lietuvišką kultūrą tiek čia esantiems lietuviams, tiek kitiems Austrijos gyventojams. Galbūt pritraukti lėšų stipendijoms ar platformai, siekančiai remti čia esančius lietuvių kilmės menininkus. Kaip dar vieną siekį norėčiau įvardinti meninės edukacijos organizavimą vaikams ar paaugliams, norintiems užsiimti šiomis veiklomis lietuviškai, taip aktualizuojant kalbą ir galimai įdarbinant vietinius studentus, jaunus profesionalus ir kitus. Edukacijos/dirbtuvės taip pat galėtų būti ir ALB renginių dalimi, praturtinant bendruomenę įvairiomis praktikomis.
Patirtis.
Jau daugiau nei dešimt metų aktyviai organizuoju įvairius renginius, tarp kurių yra koncertų serijos, meistriškumo kursai, ankstyvojo kino festivalis. Turiu praktikos rašant įvairias paraiškas, rėmimo ieškojimo laiškus. Taip pat pats vadybininkauju savo koncertinei veiklai, tad iškeltiems tikslams turiu pakankamai patirties. Kadangi gyvenu tarp dviejų šalių, visuomet turiu aktyvų kontaktą su abiejų šalių menininkais ir kultūrinio vyksmo organizatoriais.


Elena Šataitė

Gerbiama Lietuvių bendruomene, gerbiami bendruomenės valdybos nariai. Šiuo laišku norėčiau iškelti savo kandidatūrą į Austrijos lietuvių bendruomenės valdybą.

Esu Elena Šataitė – kompozitorė, muzikantė, lietuviško choro Austrijoje narė. Nuo 2018 m. su šeima gyvenu Vienoje. Lietuviškos tradicijos, šventės, minėjimai mūsų šeimai yra labai brangūs, tad su dideliu džiaugsmu domimės ir dalyvaujame bendruomenės organizuojamuose renginiuose, užsiėmimuose.

Manau atėjo laikas aktyviau įsitraukti į bendruomenės veiklą, puoselėjant Lietuviškos mokyklėlės egzistavimą, organizuojant renginius, užsiėmimus.

Tikiu, kad mano sukaupta patirtis, kūrybiškumas, atsidavimas gali prisidėti prie stiprios, aktyvios bendruomenės augimo. Būdama dviejų mergaičių mama puikiai suprantu kitų šeimų poreikius ir norus. Noriu tapti šeimų balsu bendruomenės valdyboje.


Justina Špeirokaitė

Nuo 2019 metų kartu su kolegėmis organizuojame festivalį LT.art Vienna, kurio tikslas yra pristatyti meninink* iš Lietuvos kūrybą Vienoje. Ryšys su Austrijos lietuvių bendruomene festivaliui ypatingai svarbus. Festivalis yra vienas bendruomenės inicijuotų ir vykdomų projektų. Todėl buvimas ALB valdyboje reikšmingas tiek festivaliui, tiek ir man asmeniškai. Tik bendrybėje mes galime puoselėti savo kultūrą, tiek ir tradicinę, tiek ir šiuolaikinę, bei megzti ryšius su kitų Vienoje gyvenančių kultūrų atstovais. Tarpkultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimas kaip niekad reikalingas, o mes, gyvenantis ne savo gimtojoje šalyje, esame puikūs fasilitatoriai.

Viliuosi, mano dalyvavimas ALB valdybos veikloje, įgalins naujų bendrysčių, iniciatyvų, suteiks naujų patirčių Austrijoje gyvenantiems žmonėms, kurie yra iš Lietuvos, myli Lietuvos kultūrą, ar nori ją pažinti.

Šaukiamas visuotinis Austrijos lietuvių bendruomenės susirinkimas

Kovo 8 d. 18 val. šaukiamas visuotinis Austrijos lietuvių bendruomenės susirinkimas, kurio metu bus išrinkta nauja bendruomenės valdyba ateinantiems dvejiems metams.

Renginio vieta:
Beklen Music Studio,
Siccardsburggasse 5/55
1100 Wien

Tie, kas neturi galimybės dalyvauti, gali pateikti klausimus susirinkimui el. paštu: austrijos.lietuviai@gmail.com.

Renginyje kviečiame dalyvauti ne tik visus esamus bendruomenės narius, bet ir norinčius jais tapti ar įsitraukti į bendruomenės veiklas, ypač naujai atvykusius lietuvius. 

Nuoširdžiai kviečiame iniciatyvius, visuomeniškus žmones įsitraukti į bendruomenės valdybos veiklą.

Susirinkimo programa

  1. Austrijos lietuvių bendruomenės valdybos dvejų metų veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
  2. Kandidatų į Austrijos lietuvių bendruomenės valdybą prisistatymas. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Slaptas balsavimas. Balsų skaičiavimas.
  3. Kandidatų į Audito komisiją prisistatymas. Klausimai. Balsavimas. Audito komisijos paskelbimas.
  4. Kandidatų į Ginčų komisiją prisistatymas. Klausimai. Balsavimas. Ginčų komisijos paskelbimas.
  5. Balsų skaičiavimo komisijos pranešimas. Naujos 2024.03 – 2026.03 m. Austrijos lietuvių bendruomenės valdybos ir pirmininko paskelbimas.
  6. Įstatų pakeitimas ir tvirtinimas (esant siūlymų keisti).
  7. Bendruomenės atstovo į PLB Seimą rinkimai.
  8. Kiti klausimai (svarstomi ir, esant reikalui balsuojama, jei klausimo svarstymui pritaria trečdalis susirinkusiųjų bendruomenės narių). Būsime dėkingi, jei aktualius klausimus atsiųsite el. paštu austrijos.lietuviai@gmail.com, taip galėsime geriau pasiruošti ir efektyviau panaudoti laiką.

Kas turi teisę teikti kandidatūrą į Valdybą, Ginčų ir Audito komisijas?

Savo ar kito asmens kandidatūrą į Austrijos lietuvių bendruomenės valdybą, Ginčų ir Audito komisijas teikti turi teisę visi bendruomenės nariai. Kviečiame siųsti prisistatymus el. paštu austrijos.lietuviai@gmail.com.

Iki kada turi būti pateiktos kandidatūros į Valdybą, Ginčų ir Audito komisijas?

Kandidatūros į Valdybą turi būti pateiktos iki vasario 28 d. imtinai, o viešai bus paskelbtos kovo 1 d. Kandidatai į Ginčų ir Audito komisijas gali būti siūlomi ir visuotinio susirinkimo metu.

Kandidatūros į Valdybą turi būti teikiamos el. paštu austrijos.lietuviai@gmail.com atsiunčiant savo asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo metai, veikla, gyvenamoji vieta), nuotrauką ir iki vieno A4 dydžio puslapio (iki 3500 spaudos ženklų) motyvacinį laišką.

Kiek bendruomenės narių privalo dalyvauti visuotiniame susirinkime?

Jei visuotinis susirinkimas paskelbtas vadovaujantis bendruomenės įstatais, jis laikomas įvykusiu ir jo sprendimai priimtais nepriklausomai nuo susirinkime dalyvavusių Bendruomenės narių skaičiaus.

Kas dalyvauja ir turi sprendimo teisę susirinkime?

Susirinkime kviečiami dalyvauti visi bendruomenės nariai ar norintys jais tapti. Susirinkime turi teisę priimti sprendimus ir balsuoti renkant valdybą tik bendruomenės nariai (asmenys sumokėję bendruomenės nario mokestį už 2024 m.). Bendruomenės nariais galima bus tapti ir atvykus į susirinkimą.

Kaip tapti bendruomenės nariu?

Bendruomenės nariu gali tapti kiekvienas pageidaujantis sumokėjęs metinę bendruomenės nario įmoką, kuri 2024 m. yra 15 eurų metams, bei pateikę savo asmens (vardas ir pavardė) bei kontaktinius (el. paštas) duomenis.

Litauische Gemeinschaft in Österreich

IBAN: AT27 2011 1842 8002 3600

Atlikdami pavedimą taip pat nurodykite savo el. pašto adresą, kuriuo jus pasiektų bendruomenės informacija.

Bendruomenės Kalėdos / Gruodžio 9 d.

Stalo teatras“ šeimas ir vaikus nuo 4 metų kviečia į romantišką, atgijančių freskų spektaklį „Stebuklingas sodas“.

Pasakotojas- aktorius Artūras Dubaka seka švedų rašytojos Selmos Lagerliof pasaką „Legenda apie Kalėdų rožę“. Ar pamenate tokią?

Tai pasaka apie žmonių smalsumą, gerumą, apie gamtos atšiaurumą ir grožį, apie abejonę ir tikėjimą, apie priesaiką ir patį nuostabiausią – gyvybės stebuklą. Klausant istorijos- ant baltų sienų atgija Džoto di Bondonės ir kitų renesanso dailininkų freskų fragmentai, o stebuklingas sodas nutvieskia žiūrovų akis fantastiškais, gyvai liejamais ornamentais.

Ar šiandien auga tasai stebuklingas sodas? Ateik ir sužinosi!
🌲
Artūro Dubakos koncertas

Ar esat kada buvę Dainuojamosios Poezijos koncerte? Tai čia bus ne toks koncertas. Artūras Dubaka – bardas bėgantis nuo Dainuojamosios Poezijos (toli jis nepabėga, bet svarbu pats bėgimo aktas).

Koncerte išgirsite autorines dainas rašytas Lietuvos žmonėms per paskutinius 10 metų, o tarp dainų – keletą pastebėjimų apie mus supančią aplinką.

Tekstais ir muzika jums nebus stengiamasi kažko įteigti, todėl visi nušvitimai, trečiųjų akių atsivėrimai ar nusivylimai pasauliu, patirti šiame koncerte – grynai atsitiktiniai.

Artūras Dubaka – S. Mykolaičio vardo premijos laureatas, aktorius, dainų kūrėjas ir atlikėjas.
Tiek vienas, tiek ir kartu su grupe yra dalyvavęs įvairiuose dainuojamosios poezijos festivaliuose Lietuvoje ir Latvijoje, projekte „Dainos teatras atgimė“, „Purpuriniame vakare“ Anykščiuose, tarptautiniame festivalyje “Tai Aš”, taip pat keliuose LRT projektuose. Artūras nuolat kuria dainas teatro spektakliams, koncertams ar dar kažkam kam reikia.

Artūras sako – „pradžioje buvo žodis. Tada – muzika. O po to- visa kita“. Artūro dainos gilios ir geliančios, o jis pats linksmas ir mėgstantis stebėti pasaulį.

„Tikiu visais ženklais. Ypač kelio“ (A. Dubaka)
_
PROGRAMA
Pradedame rinktis nuo 17 val.
Spektaklis – 18 val.
Koncertas – 19:30 val.
Renginio pabaiga – 21 val.
Afterpartis iki 24 val.
_____
Kaina šeimai – 15€ (renginio dieną – 20€)
(Renginio vietoje galima nusipirkti gėrimų ir maisto.
Vaikams galima atsinešti savo užkandžių.)
Labai prašome susimokėti iš anksto pervedant per PayPal: austrijos.lietuviai@gmail.com
arba:
Litauische Gemeinschaft in Österreich
IBAN: AT27 2011 1842 8002 3600

_____
**RENGINIO ORGANIZATORIŲ IR DALYVIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ**
Atminkite, kad ALB renginiuose netoleruosime jokios diskriminacijos, priekabiavimo ar smurto prieš dalyvius dėl:
seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, gebėjimų, psichikos sveikatos, kūno ir fizinės išvaizdos, rasės, religijos, tautybės, kilmės, amžiaus, kalbos ar socialinės padėties.
ALB siekia užtikrinti saugią aplinką savo renginiuose. Patyrus, pamačius ar išgirdus apie priekabiavimą, smurtą ar diskriminaciją, drąsiname pranešti apie tai vienam iš valdybos narių arba el. p. austrijos.lietuviai@gmail.com.

Tautiška giesmė aplink pasaulį 2023

Liepos 6 d. lygiai 20 val. Austrijos laiku lietuviai visame pasaulyje gieda „Tautišką giesmę“. Esame vienintelė tauta, kurios himnas vieną dieną metuose apskrieja visą Žemės rutulį.

Kviečiame Liepos 6d. visus lietuvius esančius Vienoje giedoti šalies himną drauge!

„Tautiška giesmė“ – tai mus visus vienijanti šventė ir gyvas įrodymas, kad ir nedidelė tauta gali daryti didelius bei reikšmingus dalykus.

Raginame atsinešti tautinės atributikos, ar pasipuošti nacionalinėmis spalvomis.

Himną giedame 20:00
ant Belvedere laiptų

Upper Belvedere
Prinz Eugen-Straße 27
1030 Vienna
Austria


„Kiekvienas mes turime savo triumfo arką. Triumfuokime ir giedokime,“ – su tokiu šūkiu organizatoriai kviečia tautiečius giedoti ir dalintis savo asmeninėmis triumfo akimirkomis socialiniuose tinkluose su grotažyme #manotriumfas.

„Kažkam gal tai bus įveikti kilometrai dviračiu, iš naujo atrastas hobis ar sėkmingas verslo sandoris. Atrasti, kad būtent šios akimirkos yra mūsų stiprybės šaltinis, šiuo laikmečiu ypatingai svarbu,“ – R.Daubaras.

Rasų ir Joninių šventė

Kviečiame į vieną smagiausių bendruomenės metų švenčių!

Vieta: “Zur Mucke” (“Berger-Hütte”), Hafenstraße 2, 3426 Wipfing

Birželio 24 d.
16-17 val. atvykstame, piname vainikus, bendraujame, vaišinamės gėrimais ir užkandžiais.
18 val. pradedame su maisto bufetu*.
18-20 val. laisva programa – muzika, šokiai, rankdarbiai vaikams.
20 val. Atviras mikrofonas (Open Mic) pasirodymai**.
Daugiausia ovacijų sulaukęs pasirodymas bus apdovanotas “Toterríe” dovanų kuponu, 30€ vertės.

21-23 val. šokiai aplink laužą, muzika, vainikų leidimas į vandens telkinį.
23 val. renginio pabaiga ir išvyka atgal į Vieną.

*Jūsų lauks gėrimų (alaus ir vyno) bei maisto bufetas: meniu pasidalinsime netrukus!
Papildomai gėrimų bus galima įsigyti vietoje, taip pat ir atsivežti su savimi.

**Bus mikrofonas, kolonėlė, mikšeris, ekranas, todėl kviečiame visus, kas dainuoja, šoka, deklamuoja, juokauja, žongliruoja ir t.t. Galite burtis į grupes! Jei reikia kokios ypatingos įrangos, parašykite mums, bandysime suorganizuoti. Registracija nebūtina, todėl galite apsispręsti dėl dalyvavimo ir renginio metu.

!! Svarbu: nepamirškite apsaugos nuo nuodų!

!!!! Šaltibarščiai ir kepta duona – suneštiniai.

Kelionė:
Atvykimas į “Zur Mucke” iš Vienos yra galimas su S40, išvyksta iš Wien Franz-Josefs-Bahnhof: 15:09, 15:25, 16:09 (sustoja ir Spittelau ir Heiligenstadt).

Vykti iki Muckendorf-Wipfing.

Kelias nuo traukinių stoties – 900 metrų pėsčiomis, kelias asfaltuotas, patogu su vaikiškais vežimais.

Paskutiniai traukiniai į Vieną:
22:45, 23:15

Bus galimybė ir nuvežti į ir iš Muckendorf-Wipfing traukinio stoties/renginio vietos.

Atvykusiems automobiliu/kitu transportu yra daug galimybių pasistatyti automobilį ar dviratį šalia renginio vietos.

Jei turite klausimų, rašykite mums: austrijos.lietuviai@gmail.com

Registracijos į renginį nuoroda: https://forms.gle/YALGaWbzRF8c4ZaUA

Žygis ir piknikas

Mielieji,

Kviečiame Jus visus, mažus ir didelius, į sekmadienio pasivaikščiojimą su pikniku.
Vaikščiosime po Löwygrube parką, o kartu sustoję tinkamoje gražioje vietoje, pasivaišinsime, pabendrausime, pažaisime kamuoliu ir leisim aitvarus.
Oro sąlygos nusimato geros!

Susitikimo vieta: Parkplatz Böhmischer Prater
Susitikimo laikas: 12 val.

Pikniko vaišės suneštinės.
Nepamirškite kamuolių, rakečių, aitvarų.

Iki susitikimo,
Ingrida, Danielė, Ieva, Justina, Andrius, Zigis