Austrijos Lietuvių Bendruomenė Litauische Gemeinschaft in Österreich

Atvelykio piknikas

Mielieji,
sveikiname Jus su Šv. Velykomis ir jau šį sekmadienį (balandžio 7 d.) laukiame visų Wasserwiese (Prater), Atvelykio piknike!

Programa:
~ 13:00 Renkamės ir įsikuriame.
~ 13:30 Margučių dirbtuvėlės su Julija Musteikyte.
~ 14:30 “Atvelykio olimpinės” žaidynės.
~ 15:30 Lietuviški šokiai ir dainos su Egle Maier ir choro “Gaida” merginomis.

Vaišės suneštinės.
Nepamirškite pledų ir geros nuotaikos!

Iki pasimatymo,
ALB valdyba